Bez psaní to nejde

Určitě jsou i weby, které by si vystačily jenom s nějakými těmi fotografiemi, obrázky, grafy, videi, audionahrávkami, hrami a podobně. Ale přesto mají podobné výtvory svou stinnou stránku, jež je nejednou třeba i citelně poškozuje. Skutečností totiž je, že musí být možné si na webech i něco přečíst. A když tu texty nejsou, může být podobná prezentace kvůli tomu ochuzená, zájem ze strany publika může být nižší. A o tom, že podobný nedostatek ‚těžko snášejí‘ internetové vyhledávače, nástroje, které se probírají obsahem internetu a mají rozhodující vliv na to, kterému webu se dostane jak vysoké návštěvnosti, už ani nemluvě.

ruce na klávesnici

Na webech prostě nějaké ty články nebo jiné texty chybět nesmí. Jsou tu žádoucí, protože mají mimo jiné i nezastupitelnou sdělovací úlohu. Jimi lze vyjádřit myšlenky lépe než čímkoliv jiným.

Ovšem je pochopitelné, že není text jako text, a proto si lze některými články znatelně polepšit, zatímco jinými uškodit. Vždyť si zmiňme třeba jenom ty nejokatější případy:

  1. Jak asi uspěje na webu pro děti někdo se sáhodlouhým odborným textem?
  2. Jaké úspěchy bude sklízet ten, kdo publikuje na odborném webu článek plný pravopisných chyb a faktických nepřesností či přímo omylů?
  3. Kolik lidí zaujme na webu text, který obsahově nesouvisí s tím ostatním?
  4. Jaký smysl bude mít do omrzení se opakující tentýž text?

práce s počítačem

Prostě i na psaní záleží, jak se webu bude na internetu dařit. A protože jsme každý jiný a mnohým z nás není literární talent dán do vínku, určitě přijde vhod pomoc zvaná copywriting, tedy profesionální psaní článků na zakázku.

Ten, kdo si nechá napsat články a texty od těch, pro něž je to živobytím a jimž není slohové nadání cizím pojmem, má jistotu, že to, co se na jeho webu objeví nebo co ho bude někde jinde propagovat, bude mít adekvátní úroveň, že to bude přesně takové, jaké to má být. A to je žádoucí.

5/5 - (1 vote)