Dejte si všechno do pořádku co nejdříve

To máte tak. Když jste se pouštěli do zakládání firmy a provozování výroby, museli jste přece myslet i na to, že základem dobře fungující společnosti musí být řád a přehlednost! Pokud toto nefunguje, potom se Vám lehce stane, že zapomenete, nebo oddalujete řešení obsazení pracovních pozic za odcházející pracovníky. Notabene za takové pracovníky, o jejichž odchodu víte už dlouho.
Abyste nezapomínali na tak podstatné záležitosti, je třeba nastolit přehledný řád.

lidské zdorje

Efektivní plánování lidských zdrojů přece musíte zajistit a pravidelně vypracovávat! Jinak nebudete vědět nic o svých zaměstnancích, o potřebách firmy, aby byl zajištěn její chod po stránce lidských zdrojů. Papírky Vám fakt nestačí.

  • Vytvořte si databázi zaměstnanců a aktualizujte ji. Samozřejmě pravidelně.
  • Vytvořte si databázi potenciálních zaměstnanců, abyste mohli kdykoliv nahlédnout a případně oslovit žadatele o práci.
  • Mějte přehled o tom, který pracovník se již vyškolil na vyšší pracovní pozici, abyste jeho schopnosti a dovednosti dokázali efektivně využít pro úspěšnost Vaší firmy.
  • Získejte povědomost o tom, zda by si některý z pracovníků nemohl zvýšit kvalifikaci, a umožněte mu to.
  • Pokud budete potřebovat okamžitě zastoupení na nějakém stroji ve výrobě, nebo pro administrativní práci, hledejte nejprve ve firemním systému lidských zdrojů.

plánování
S efektivním plánováním lidských zdrojů dokážete překlenout i krizové situace, které se ve firmě mohou vyskytnout. S tím nepořádkem, co máte teď, ztratíte spoustu času a nezbyde Vám nic jiného, než jednat zbrkle. A zbrklost většinou není dobrým pomocníkem, ani rádcem. Šlápnout vedle by pro Vás nebyl v současné době žádný problém. A to byste určitě nechtěli.
S heslem z dob Vašeho nerozvážného mládí: Pořádek je pro blbce, inteligent ovládá chaos, daleko nedojdete. Toto heslo si nechte, jako milou vzpomínku na bezstarostné mládí. Nyní zastáváte manažerský post a z něj vyplývá zodpovědnost. Plánujte lidské zdroje s nejnovějším SW a budete mít o starost méně!