Jak správně dávkovat chlor shock

Nejprve prověřte a upravte pH

Každá aplikace desinfekční chemie vyžaduje nejprve optimalizaci pH vody uvnitř nádrže. Pokud by bylo příliš vysoké (zásadité), přípravky by nebyly dostatečně účinné, naopak u kyselejší vody by byl volný i vázaný chlór příliš agresivní a mohl by způsobit zdravotní problémy a nevratně poškodit i samotný bazén. K vyrovnání pH slouží přípravky označené jako pH plus nebo mínus. Správná hodnota neutrality vody v bazénu musí odpovídat hodnotám od 6,8 do 7,5.

chlor šok

Řiďte se návodem od výrobce a dodržujte doporučené dávky

Jednotlivé výrobky označené jako chlor shock se mohou mezi sebou odlišovat v dávkovací gramáži, zpravidla to však bývá zhruba 90 – 100 gramů na 10 kubíků vody. Záleží také na množství nečistot, ale směrodatné jsou vždy instrukce od výrobce přípravku.
Dávkování probíhá tak, že uvedete do provozu filtraci a granule se vzápětí pomalu přidávají přímo do skimmeru. Ten je do sebe nasaje a granule se pomalu rozpouští a zároveň ve vodě cirkulují. Další možností je předem odměřit potřebné množství, nasypat jej do plastového kbelíku s vodou, čímž vznikne rosolovitá kaše, která se pak vlévá rovnoměrně podél stěn nádrže. I tentokrát musí pracovat filtrace.

filtrace

Zdravotní rizika

Neměli bychom podceňovat bezpečnostní opatření, jde o chemickou látku v koncentrovaném množství, která je zdraví škodlivá. Především po aplikaci chlor šoku není přípustné koupání, neboť jde o nadlimitní dávky chlóru. Přípravek má silné oxidační účinky, je to silná žíravina a dokonce hořlavina. Při práci mějte nasazené ochranné rukavice a brýle nebo ochranný obličejový štít, případně vhodný pracovní oděv, a vyvarujte se vdechování výparů. Zároveň nelze výrobek míchat s jinými chemikáliemi, při styku s kyselými látkami se uvolňuje jedovatý plyn. Skladujte jej v suchém prostředí a dbejte na to, aby s ním nepřišly do styku malé děti.