Parkour aneb koníček pro vaše dítě?

Název této sportovní disciplíny v sobě v originále vyjadřuje umění pohybu. Tímto vyjádřením je vlastně definováno, o co jde lidem, kteří tuto disciplínu provozují. Tento sport, lépe spíš umění, se zformoval v poslední třetině dvacátého století a spočívá v tom, že traceur (ten, který se disciplíně věnuje) se snaží přemístit z jednoho bodu do druhého pomocí obyčejných i specifických prostředků. Těmi jsou skoky, běh, přítahy, ale také salta vpřed i vzad, přemety a další.
kluk a parkour
V souladu s lidskou přirozeností
Traceuři se staví na opačnou stranu, než na které stojí zastánci bojových umění. Ti se cvičí v zápase pro případ, kdy si člověk v krajní situaci vybere jako její řešení boj. Parkour se na druhou stranu zabývá tou zbývající variantou, kterou si ve vyhrocené situaci můžete vybrat. Utěkem. Jeho účelem je připravit člověka fyzicky i psychicky na situaci, ve které bude muset utíkat, aby se zachránil. Fyzickou přípravou je samozřejmě běh, skoky, gymnastické prvky. Naproti tomu psychická příprava spočívá v umění zůstat v klidu a nenechat stres, aby narušil sebejistotu při pohybu. Běh, resp. útěk, by proto měl být harmonický, ba dokonce elegantní.

Je vhodný pro děti?
Před několika desetiletími by naši předkové pravděpodobně nedokázali pochopit, proč se z tohoto překážkového sportu dělá taková věda. Přeci je zcela v pořádku a běžné, že děti běhají venku, skáčou, zdolávají překážky, honí se a lezou po prolézačkách. S nástupem internetu, počítačových her a sociálních sítí už toto ale zcela běžné není. Děti se často zavírají doma a přicházejí o dříve tak přirozené umění pohybu. To ovšem chtějí změnit početné kroužky, které se v novém tisíciletí ve velkém vyrojily, aby děti trénovaly v tělocvičnách i venku jak v základních pohybových dovednostech, tak v náročnějších prvcích (salta apod.). Pozitiva této mladé disciplíny podle jeho trenérů značně převažují nad negativy. Děti se hýbou, jsou ve skupině se svými vrstevníky, ve které se navzájem podporují a pomáhají si, zlepšují si fyzickou i duševní odolnost, učí se překonávat strach a někdy i bolest. Jako při ostatních sportovních disciplínách může totiž dojít ke zranění dítěte. Částečně se tomu dá zabránit, a to tím, že s dítětem je zkušený trenér, který ví, co dítě zvládne a na co ještě zkrátka nemá, a k tomu vaši dceru nebo syna naučí správnou techniku konkrétního triku. Přílišná úzkostnost není na místě, vždyť zranit se můžete i doma v obýváku. Dalším faktorem, který vás může přesvědčit o tom, že parkour je vhodný koníček i pro vaše dítě, je jeho finanční nenáročnost. Kromě poplatků za kroužek už vaše ratolest potřebuje jenom sportovní oblečení a obuv.